Πρόσκληση Ορκωμοσίας Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την Πρόσκληση Ορκωμοσίας Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Announcement: Symposium in honor of Prof. J. Papamatheakis

 

On behalf of the Organizing Committee we invite you to participate in the Workshop “Gene Regulation: from transcription factors to nuclear architecture and beyond”. The scope of the workshop is to honor Professor Emeritus Joseph Papamatheakis for his lifetime scientific achievements and his contributions during the establishment and thereafter of the IMBB.

The Workshop will be organized by the Institute of Molecular Biology and Biotecnology and will take place on 21 July 2018 at the Foundation for Research and Technology, "G. Lianis" Amphitheater [Programme attached].

 

Dr. Ioannis Talianidis, Director IMBB

Prof. Charalampos Spilianakis, Biology UoC and IMBB

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣΗΜΟΥ ΝΟΜΠΕΛΙΣΤΑ ROGER KORNBERG ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 8 μ.μ. ΣΤΟ ΙΤΕ

Οµιλία του ∆ιάσηµου Νοµπελίστα Roger Kornberg για το ευρύ κοινό Τέταρτη 18 Ιουλίου 2018, στις 8 µµ. στο ΙΤΕ Προσκεκληµένος ως κεντρικός Οµιλητής των ∆ιαλέξεων Ωνάση 2018 ο Νοµπελίστας Roger Kornberg, Καθηγητής στο Πανεπιστήµιο Stanford, θα δώσει το βράδυ της Τετάρτης 18 Ιουλίου στις 8 µ.µ. στο Αµφιθέατρο του ΙΤΕ οµιλία που απευθύνεται στο ευρύ κοινό και έχει σαν θέµα: “Applied and not yet applied Science – Εφαρµοσµένη και µη ακόµα εφαρµοσµένη Επιστήµη”Δείτε τα συνημμένα αρχεία που βρίσκονται στις παρακάτω υπερ-συνδέσεις :

http://news.uoc.gr/news/2018/18-07/CV.Καθηγητής.Roger.D.Kornberg.pdf

foto

Πρόσκληση Ορκωμοσίας Τμημάτων Βιολογίας & Φυσικής

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την πρόσκληση ορκωμοσίας τμημάτων Βιολογίας & Φυσικής

 

 

 

 

Πρόσκληση Ορκωμοσίας Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών & Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την πρόσκληση ορκωμοσίας τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών & Τμήματος  Επίστημης και Τεχνολογίας Υλικών

 

 

2nd Data Driven World – Data Workshop

Διοργάνωση: Σύλλογος Αποφοίτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Κρήτης
29 Ιουνίου - 1 Ιουλίου 2018, Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου

Κατά τη διάρκεια του 2nd Data Driven World, θα παρουσιαστούν οι τελευταίες τεχνολογικές, νομικές και πολιτικές εξελίξεις στο κόσμο των δεδομένων, σε ενότητες όπως η επιχειρηματική ευφυΐα, ο καθορισμός στρατηγικής και λήψης αποφάσεων, η διαμόρφωση τεχνικών προώθησης και marketing ενώ ταυτόχρονα αναλυθούν τεχνικές και θέματα Συλλογής / Αποθήκευσης / Επεξεργασίας / Προστασίας και Αξιοποίησης Δεδομένων, τους νομικούς περιορισμούς και το νέο θεσμικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων το οποίο διαμορφώνεται στο δημόσιο τομέα, στην πολιτική αλλά και στο κόσμο των επιχειρήσεων εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπό την Αιγίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης και της Περιφέρειας Κρήτης

Υποστήριξη: Δήμος Ηρακλείου

 

Περισσότερες πληροφορίες

http://uocpga.gr/ddw2/