Μουσείο Ιατρικής / Εσπερίδα με θέμα: «Η Σπιναλόγκα, η ασθένεια, ο εγκλεισμός »/ Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017 και ώρα 6.30 μ.μ. στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου