Διάλεξη: Dr. Renaud Gagné - Hyperborea Between Cult and Song: Theologies of Space in Archaic Greece (18/10/2017, 14:30)

Διεξαγωγή
Ημερ/νίες 18/10/2017 - 18/10/2017 1430
Τοποθεσία Αίθουσα Συνεδριάσεων Τμήματος Φιλολογίας, Ρέθυμνο

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΑΛΕΞΗ Dr. Renaud Gagné University of Cambridge

Hyperborea Between Cult and Song:
Theologies of Space in Archaic Greece

Η διάλεξη πραγματοποιείται στο πλαίσιο του μαθήματος "Ομηρικές συνομιλίες: Εξάμετρες και πεντάμετρες συνθέσεις
της αρχαϊκής & κλασικής εποχής." 18 / 10 / 2017, ώρα 14:30 Αίθουσα Συνεδριάσεων Τμήματος Φιλολογίας