Διάλεξη: Philippe Schlenker 'Super Semantics: an overview' (21-11-2017, 20:30)

Διεξαγωγή
Ημερ/νίες 21/11/2017
Τοποθεσία Αίθουσα Συνεδριάσεων Τμήματος Φιλολογίας, Ρέθυμνο

Διάλεξη του Philippe Schlenker, Directeur de Recherche - Institut Jean-Nicod - Département d'Études Cognitives
Ecole Normale Supérieure, Paris (LINGUAE research group) Advanced Grant Leader - European Research Council - 2013-2018: "New Frontiers of Formal Semantics" (FRONTSEM) Global Distinguished Professor - Department of Linguistics - New York University

Τίτλος: Super Semantics: an overview

21 / 11 / 2017, ώρα 20:30
Αίθουσα Συνεδριάσεων Τμήματος Φιλολογίας

 

https://sites.google.com/site/philippeschlenkerhome/