Διάλεξη: Έλενα Θεοδώρου 'Κριτήρια επιλογής εργαλείου γλωσσικής αξιολόγησης' (27-11-2017, 18:00-20:00)

Διεξαγωγή
Ημερ/νίες 27/11/2017 - 27/11/2017 18:00-20:00
Τοποθεσία Αίθουσα 5 - Διδακτήρια Φιλοσοφικής Σχολής, Ρέθυμνο

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΑΛΕΞΗ

Έλενα Θεοδώρου
Λέκτορας του Τμήματος Επιστημών Αποκατάστασης
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Κριτήρια επιλογής εργαλείου
γλωσσικής αξιολόγησης


27 / 11 / 2017, ώρα 18:00-20:00
Αίθουσα 5 - Διδακτήρια Φιλοσοφικής Σχολής