Διάλεξη: Μαρία Σταματοπούλου 'Κλασική αρχαιολογία: αντικείμενο, μεθοδολογία, ερμηνευτικές προσεγγίσεις και προβλήματα' (28-11-2017, 19:00-20:30)

Διεξαγωγή
Ημερ/νίες 28/11/2017 - 28/11/2017 19:00-20:30
Τοποθεσία Αμφιθέατρο Β - Διδακτήρια Φιλοσοφικής Σχολής, Ρέθυμνο

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΔΙΑΛΕΞΗ

Μαρία Σταματοπούλου
Lincoln College, Oxford University

Κλασική αρχαιολογία:
αντικείμενο, μεθοδολογία,
ερμηνευτικές προσεγγίσεις και προβλήματα

28 / 11 / 2017, ώρα 19:00-20:30
Αμφιθέατρο Β - Διδακτήρια Φιλοσοφικής Σχολής