Διάλεξη: Ταπεινωμένοι και Καταφρονεμένοι Νεκροί, Δημήτρης Μποσνάκης

Διεξαγωγή
Ημερ/νίες 13/12/2017
Τοποθεσία Αίθουσα 1 - Διδακτήρια Φιλοσοφικής Σχολής, Ρέθυμνο

ΔΙΑΛΕΞΗ

Δημήτρης Μποσνάκης
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Ταπεινωμένοι και Καταφρονεμένοι Νεκροί

13 / 12 / 2017, ώρα 19:30
Αίθουσα 1 - Διδακτήρια Φιλοσοφικής Σχολής