Σάββατα με τους Επιστήμονες: «Υπεραισθήσεις ζώων»

Διεξαγωγή
Ημερ/νίες 16/12/2017
Τοποθεσία Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, Ηράκλειο

σφδ Ελάτε το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 11:00 στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης του Πανεπιστημίου Κρήτης για να γνωρίσετε έναν επιστήμονα και να συζητήσετε μαζί του για τις υπεραισθήσεις των ζώων· για τις αισθήσεις δηλαδή εκείνες που ενώ απουσιάζουν ή είναι περιορισμένες στους ανθρώπους,  τα ζώα τις έχουν ιδιαίτερα ανεπτυγμένες.
Περισσότερες πληροφορίες εδώ