Ο ρόλος του Πανεπιστημίου Κρήτης στη Βιώσιμη Ανάπτυξη και η Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα στην Κρήτη: Τουρισμός - Αγροδιατροφή

Διεξαγωγή
Ημερ/νίες 04/03/2019
Τοποθεσία Επιμελητήριο Ηρακλείου, Ηράκλειο

Ημερίδα με τίτλο:

"Ο ρόλος του Πανεπιστημίου Κρήτης στη Βιώσιμη Ανάπτυξη και η Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα στην Κρήτη: Τουρισμός - Αγροδιατροφή"

Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019, 16:00-21:00

Αίθουσα "Καστελλάκη", Επιμελητήριο Ηρακλείου, Κορωναίου 9

Σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Ηρακλείου και την Περιφέρεια Κρήτης