Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, εαρινό πρόγραμμα διαλέξεων 2018

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης ανακοινώνει το πρόγραμμα διαλέξεων που φιλοξενεί για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-18

 

Πρόγραμμα