Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας, ακαδ. έτους 2018-19

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στα αρχεία που ακολουθούν τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα Προγράμματα  Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας, ακαδ. έτους 2018-19, και παρακαλούμε να τις προωθήσετε προς κάθε ενδιαφερόμενο.

 

Μοριακή Βιολογία-Βιοϊατρική

Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία

 

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών : 16 Απριλίου 2018

 

Οι συνεντεύξεις των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων θα πραγματοποιηθούν στις ημερομηνίες που αναγράφονται παρακάτω:

Δ-ΠΜΣ Μοριακή Βιολογία-Βιοϊατρική :

·        Τρίτη 15 Μαΐου 2018 (προσωπικές συνεντεύξεις)  και

·        Τετάρτη 16 Μαΐου 2018 (συνεντεύξεις σε 11μελή επιτροπή)

Δ-ΠΜΣ Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία:

·        Πέμπτη 17 Μαΐου 2018 (προσωπικές συνεντεύξεις)  και

·        Παρασκευή 18 Μαΐου 2018 (συνεντεύξεις σε 8μελή επιτροπή)