Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Μοριακή & Εφαρμοσμένη Βιολογία Φυτών – Πράσινη Βιοτεχνολογία

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΟΡΙΑΚΗ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ -ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη ΜΟΡΙΑΚΗ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ - ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ το οποίο προσεγγίζει με σύγχρονες τεχνικές τον κόσμο των φυτών και αναπτύσσει καινοτόμες εφαρμογές σε πολλούς τομείς της οικονομίας. Η έναρξη του Π.Μ.Σ. για το ακαδ. έτος 2018-19 θα γίνει τον Οκτώβριο του 2018 και δεν απαιτούνται δίδακτρα

 

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών : 20 Απριλίου 2018

 

Οι συνεντεύξεις των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων θα πραγματοποιηθούν στις 24 και 25 Μαΐου 2018.