Διάλεξη του Κώστα Παναγιωτάκη με τίτλο «Θέατρο και κωμωδία στην αρχαία Ρώμη»

Η διάλεξη διοργανώνεται από την Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής κυρία Λουκία Αθανασάκη.

Σύνδεσμος Διοργάνωσης Εκδήλωσης: http://www.philology.uoc.gr/events/

 

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 25/4/2017

 

Τόπος Διεξαγωγής Εκδήλωσης: Αμφιθέατρο Β – Διδακτήρια Φιλοσοφικής Σχολής