Διάλεξη της Ειρήνης Κιαπίδου με τίτλο «Θεωρία και πρακτική των Βυζαντινών κατά τη συγγραφή ιστορικών κειμένων»

Η διάλεξη διοργανώνεται από τον Διδάσκοντα του Τμήματος Φιλολογάις κύριο Μανόλη Πατεδάκη.

Σύνδεσμος Διοργάνωσης Εκδήλωσης:   http://www.philology.uoc.gr/events/

 

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 25/4/2017

 

Τόπος Διεξαγωγής Εκδήλωσης: Αίθουσα Συνεδριάσεων Τμήματος Φιλολογίας