Διάλεξη της Silvia Montiglio με τίτλο «How to advertise a little-known poem… and make money with it: the first printed edition of Musaeus' Hero and Leander»

 

Η διάλεξη διοργανώνεται από την Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής κυρία Λουκία Αθανασάκη.

Σύνδεσμος Διοργάνωσης Εκδήλωσης:   http://www.philology.uoc.gr/events/

 

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 25/4/2017

 

Τόπος Διεξαγωγής Εκδήλωσης: Αμφιθέατρο Α – Διδακτήρια Φιλοσοφικής Σχολής