Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4521/2018, κεφ. Ε΄, άρθρα 21 έως 27, και σύμφωνα με απόφαση της 542ης/02.05.2018 συνεδρίασής της, καλεί σε υποβολή υποψηφιοτήτων για τις θέσεις των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.).

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική πρόσκληση

 

 

 

 

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4521/2018, κεφ. Ε΄, άρθρα 21 έως 27, και σε συνέχεια της απόφασης της 542ης/02.05.2018 συνεδρίασής της, επαναλαμβάνει την Πρόσκληση με αρ. πρωτ. 10339/09.05.2018 για την πλήρωση των θέσεων της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.). Η επανάληψη της Πρόσκλησης γίνεται σε εφαρμογή σχετικής απόφασης, την οποία έλαβε η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης στη 548η/13.06.20185 συνεδρίασή της
Νέα προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018.
Διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι που ανταποκρίθηκαν στην αρχική Πρόσκληση με αρ. πρωτ. 10339/09.05.2018 δεν απαιτείται να δηλώσουν εκ νέου το ενδιαφέρον τους στην επαναληπτική Πρόσκληση.

Μπορείτε να δείτε την σχετική ανακοίνωση και το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εδώ.