Πράξη Συγκρότηση Γενικής Συνέλευσης Τομέων Βιοχημείας, Μοριακής Βιολογίας και Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης και Βιολογίας Οργανισμών, Πληθυσμών και Περιβάλλοντος και Θαλάσσιας Βιολογίας, του Τμήματος Βιολογίας

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική πράξη

 

#Διεύθυνση Διοικητικού