Πράξη Συγκρότηση Γενικής Συνέλευσης Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης στις 01.12.2017

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική πράξη

 

 

#Διεύθυνση Διοικητικού