Πράξη Συγκρότηση Συνέλευσης Τμήματος, του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης στις 01.12.2017

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική πράξη

 

#Διεύθυνση Διοικητικού