Πράξη συγκρότησης συνέλευσης Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης στις 01.12.2017 για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την πράξη συγκρότησης Συνέλευσης Τμήματος, του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής ΚοινωνικώνΕπιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης