Προκήρυξη για την ανάδειξη εκπροσώπου (Τακτικού και Αναπληρωματικού) της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών στην Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης, με τριετή θητεία

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η   Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ    Ε Κ Λ Ο Γ Ω Ν

 

για την ανάδειξη του εκπροσώπου της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών στην ΕπιτροπήΕρευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης, με τριετή θητεία

 

 

Παρακαλώ δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική προκήρυξη

 

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :