Ανακοίνωση της Εθνικής Μονάδας για την επιπλέον χρηματοδότηση ατόμων με αναπηρίες 2016-2017

Ανακοίνωση της Εθνικής Μονάδας για την επιπλέον χρηματοδότηση ατόμων με αναπηρίες που αναμένεται να μετακινηθούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

 

 

Δείτε παρακάτω στα αρχεία που ακολουθούν τα σχετικά έγγραφα