Ημερίδα: "Η εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων στην Κοινωνική Έρευνα"

photo

Το ΚΕΜΕ-ΠΚ σε συνεργασία με τα προγράμματα DEFORM και INTEGRITY (ΕΥ Β. Πετούση)

διοργανώνουν

Ημερίδα με Εργαστήριο στο θέμα
"Η εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων στην Κοινωνική Έρευνα".

Τρίτη 19 Μαρτίου 2019, 11:00
Αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο

Aνακοίνωση-Πρόγραμμα