Ανακοίνωση: Εθελοντική Πυροπροστασία - Προς τα Μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης στο πλαίσιο ανάληψης δράσεων που προάγουν την ασφάλεια  του ιδρύματος μας και της περιοχής του Γάλλου απευθύνεται σε όλα τα μέλη  της Πανεπιστημιακής Κοινότητας για εθελοντική πυροπροστασία τον Αύγουστο του 2017.

 

Παρακαλούμε όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει να επικοινωνήσει με τον κ. Παντελή Γενεράλη (στο τηλέφωνο 6973775852) για να δηλώσει ημερομηνία και ώρες συμμετοχής.

(Για το Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι οι ημέρες Δευτέρα και Πέμπτη).

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας!