Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό πρωτ.: 2406/16-02-2018-ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ-ΤΡΙΑ (Κ.Α. 4392)

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 4392 και τίτλο «Ποιότητα ύπνου των βαρέως πασχόντων ασθενών μετά την έξοδό τους από τη ΜΕΘ» (εφεξής «πρόγραμμα»), το οποίο χρηματοδοτείται από ιδιώτες ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου 
Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι: http://elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/4392-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97-%CE%A9%CE%9D%CE%98%CE%9C469%CE%927%CE%93-%CE%9E%CE%A6%CE%99.pdf

Αντικείμενο εργασίας: Τεχνικός εργαστηρίου ύπνου-Διενέργεια και ανάλυση (scoring) πολυσωματοκαταγραφικών μελετών ύπνου σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς

Λήξη: 05-03-2018