Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή Πρότασης προς Σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου (Κ.Α. 10212)

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕ ΠΚ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Neo-PRISM-C: NEurodevelopmental Optimal-Predictors, Risk factors, and Intervention from a Systems approach to Maladjustment in Children» με κωδικό Κ.Α. 10212 το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Horizon 2020 (H2020-MSCA ITN) και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενδιαφέρεται να συνάψει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

 

Λεπτομέρειες ΕΔΩ

Λήξη: 01-04-2019