Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος - 2 θέσεων διδακτόρων - Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης ενδιαφέρεται να προσλάβει 2 διδάκτορες, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2017-18 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, βάσει των διατάξεων του άρθου 5 του Π.Δ 407/80, στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

 

1.ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 

2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική ανακοίνωση

 

 

#Σχολές & Τμήματα