Προκήρυξη δύο θέσεων μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης

 

To Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει την πλήρωση δύο (2) θέσεων μελών ΔΕΠ ως εξής:

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ, Τηλ.2810-394271,

e-mail: secretariat@materials.uoc.gr

1. Αριθμός προκήρυξης: 10473/14-09-2017

Φ.Ε.Κ. 1293/13-12-2017 τ. Γ’, ΑΔΑ: 6ΕΠΠ469Β7Γ-ΔΦΨ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP3958

-Μια (1) θέση ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Συνθετική Χημεία Υλικών».

 

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Τηλ. 2810-394401,

e-mail: secretariat@biology.uoc.gr

2. Αριθμός προκήρυξης: 10474/14-09-2017

Φ.Ε.Κ. 1293/13-12-2017 τ. Γ’, ΑΔΑ: 7Δ9Ω469Β7Γ- ΡΒΜΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP3959 ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ, ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

- Μια (1) θέση ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Βιοχημεία».

 

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ: 21-02-2018.

#Σχολές & Τμήματα