Προκήρυξη για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Καθηγητών στο τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

To Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Καθηγητών, ως εξής:  

 

ΤΜΗΜΑ  ΙΑΤΡΙΚΗΣ, Τηλ. 2810-394762, email: medsec@med.uoc.gr

 


1. Αριθμός  προκήρυξης: 5008/04-05-2017

 Φ.Ε.Κ. 791/11-08-2017 τ. Γ’, ΑΔΑ: 61ΔΩ469Β7Γ-3Μ9

 ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP2748

 ΤΟΜΕΑΣ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ  

- Μια (1) θέση Καθηγητή, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ουρολογία».

 


2. Αριθμός  προκήρυξης: 5007/04-05-2017

 Φ.Ε.Κ. 791/11-08-2017 τ. Γ’, ΑΔΑ: 6ΩΡΓ469Β7Γ-ΥΒΓ

 ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP2749

 ΤΟΜΕΑΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ

- Μια (1) θέση Καθηγητή, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο ‘’Παθολογική Ανατομική’’.

 

 

3. Αριθμός  προκήρυξης: 5005/04-05-2017

 Φ.Ε.Κ. 791/11-08-2017 τ. Γ’, ΑΔΑ: 6ΘΔΚ469Β7Γ-ΖΛΕ

 ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP2750

ΤΟΜΕΑΣ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Μια (1) θέση Καθηγητή, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Κλινική Χημεία».

 

 

4. Αριθμός  προκήρυξης: 5006/04-05-2017

 Φ.Ε.Κ. 791/11-08-2017 τ. Γ’, ΑΔΑ: 7ΓΨΒ469Β7Γ-1ΚΡ

 ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP2751

ΤΟΜΕΑΣ  ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

- Μια (1) θέση Καθηγητή, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο ‘’Φυσιολογία’’.

 

 

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr/). 

 

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ:  06-11-2017.

 

 


Συνοδευτικά Αρχεία :