Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό πρ. 6653/01-08-2017-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ-ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ-ΒΙΟΛΟΓΙΑ (Κ.Α. 4071)

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 4071 και τίτλο «Αποτελεσματικότητα βιολογικών θεραπειών στην ελκώδη κολίτιδα» (εφεξής «πρόγραμμα»), το οποίο χρηματοδοτείται από Ιδιωτικούς φορείς ενδιαφέρεται να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου
 Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι:http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=3466


Περιγραφή αντικειμένου: Κλινικές μελέτες για την θεραπεία ιδιοπαθών φλεγμονωδών εντερικών νόσων

 

Λήξη:31-08-2017

 

 

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :