Προκήρυξη βοηθήματος ενοικίου του Κληροδοτήματος "Ελένης Καλαντζοπούλου" ακαδημαϊκού έτους 2015-16

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει τη χορήγηση βοηθήματος ενοικίου, σε δύο άπορες φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Κρήτης, προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών προγραμμάτων, που φοιτούν σε Σχολές του Ρεθύμνου, προερχόμενες από την Αθήνα και τη λοιπή εκτός Κρήτης Ελλάδα, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, χωρίς διαγωνισμό, με επιλογή, σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος «Ελένης Καλαντζοπούλου». 

Η διάρκεια του βοηθήματος είναι για ένα έτος και το συνολικό ποσό εκάστου βοηθήματος ανέρχεται σε διακόσια πενήντα (250,00) Ευρώ και θα χορηγηθεί εφάπαξ.

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στην κ. Ιωάννα Τζανταρολάκη Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης μέχρι και την 3η Απριλίου 2017.   

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τηλεφωνικά από την κ. Τζανταρολάκη στο τηλ. 2831077978 καθώς και στο τηλ. 2810393620 κ. Ε. Μπαλάφα, και ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης  www.uoc.gr. όπου έχουν αναρτηθεί τα σχετικά έγγραφα.

 

Δείτε παρακατώ στα αρχεία που ακολουθούν την αναλυτική προκήρυξη και την αίτηση