Στρατηγικές μάθησης και οργάνωση μελέτης

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών του Παν/μιου Κρήτης στο Ηράκλειο, διοργανώνει ομάδα παρέμβασης για «Στρατηγικές μάθησης και οργάνωση μελέτης» σε φοιτητικό πληθυσμό".

Η ομάδα θα ξεκινήσει την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019, και ώρα 12:00 για 4 συναντήσεις σε εβδομαδιαία βάση (σταθερή ημέρα και ώρα), στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων (φοιτητικό Κέντρο, 1ος όροφος, Παν/πολη Βουτών, Ηράκλειο).

Όσοι φοιτητές/τριες ενδιαφέρονται θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στην ηλεκτρονική διεύθυνση hskf@edu.uoc.gr έως και την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019.