Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων ακ. έτους 2019-20 Π.Μ.Σ. "Μαθηματικά και Εφαρμογές τους" -Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο που αφορά την Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων Ακ.Έτους 2019-20 του Π.Μ.Σ. "ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ" του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20.