Πληροφορίες για τους νεοεισαχθέντες φοιτητές

 

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:  τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου θα ξεκινήσουν την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Η έναρξη των μαθημάτων είναι ανεξάρτητη από την περίοδο των εγγραφών και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να  παρακολουθήσετε τα μαθήματα από την αρχή.

Το πρόγραμμα μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου θα ανακοινωθεί προσεχώς. Το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του 2017-18 που αφορά τις Σχολές του Πανεπιστημίου Κρήτης  (ημερομηνίες μαθημάτων, εξετάσεων, ..) θα το βρείτε στην Ιστοσελίδα.
 
 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ
 
Αναμένεται η εγκύκλιος του Υπουργείου που θα καθορίζει τις ημερομηνίες εγγραφών και τη σχετική διαδικασία.
 
Εντωμεταξύ, μπορείτε να έχετε υπόψη σας τα παρακάτω:

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής, η Γραμματεία θα σας εκδώσει Βεβαίωση Σπουδών (πιστοποιητικό ότι είστε φοιτητής/τρια) με τον Α.Μ. (Αριθμό Μητρώου) σας, και θα σας δώσει το έντυπο με Οδηγίες Ενεργοποίησης Λογαριασμών Πρόσβασης σε Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, με τους σχετικούς κωδικούς. Επίσης στα αγόρια που έχουν προσκομίσει επίσημο έγγραφο με τον Αριθμό Μητρώου Αρρένων, θα δοθεί  Βεβαίωση Στρατολογίας για την αναβολή της στράτευσης.
 
Θα χρειαστεί στη συνέχεια να φροντίσετε - το συντομότερο δυνατόν - για την ενεργοποίηση των λογαριασμών σας. Επιπλέον πληροφορίες σχετικές με τους κωδικούς πρόσβασης μπορείτε να βρίσκετε στην ιστοσελίδα των Τμημάτων.
Αφού ενεργοποιήσετε τους λογαριασμούς σας θα μπορέσετε να αιτηθείτε ηλεκτρονικά στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (http://academicid.minedu.gov.gr/), την έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας. Η ταυτότητα αυτή πιστοποιεί τη φοιτητική σας ιδιότητα και χρησιμοποιείται και ως Δελτίο Μειωμένου Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ) για όσους το δικαιούνται.
 
Διεύθυνση e-mail των Τμημάτων δίνεται στους φοιτητές από τους υπεύθυνους συστημάτων των Τμημάτων.
 
ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
 
Κάθε ακαδημαϊκό έτος αποτελείται από δύο εξάμηνα. Στην αρχή κάθε εξαμήνου υποχρεούστε να δηλώνετε ηλεκτρονικά τα μαθήματα τα οποία σκοπεύετε να παρακολουθήσετε και στα οποία επιθυμείτε να εξεταστείτε. Η δήλωση μαθημάτων γίνεται μέσω του Student Web
 
Επιγραμματικά, το Student Web είναι ένας δικτυακός τόπος όπου οι φοιτητές μπορούν μεταξύ άλλων

 

§  να κάνουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις των μαθημάτων  τους κάθε εξάμηνο

§  να έχουν πρόσβαση σε στοιχεία που αφορούν στα μαθήματα που προσφέρονται και στις βαθμολογίες των μαθημάτων στα οποία έχουν εξεταστεί, και

§  να αιτούνται στη Γραμματεία την έκδοση πιστοποιητικών


ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
Η διαδικασία επιλογής/παραλαβής δωρεάν συγγραμμάτων πραγματοποιείται από τους ίδιους τους φοιτητές μέσω της αρμόδιας ηλεκτρονικής υπηρεσίας ΕΥΔΟΞΟΣ (http://eudoxus.gr/).Επιπλέον πληροφορίες θα σας κοινοποιούνται από τη Γραμματεία του Τμήματός σας όταν αποστέλλονται οι σχετικές ανακοινώσεις από το Υπουργείο Παιδείας.
 
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ Π.Κ.

Σίτιση / Στέγαση
Για πληροφορίες που αφορούν σε θέματα δωρεάν σίτισης / στέγασης μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας (Κτίριο Διοίκησης Β, τηλ 2810-394888, και 2810-394899). Το γραφείο θα λειτουργεί κατά τη διάρκεια των εγγραφών 9:00 πμ – 3:00 μ.μ. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου μας:
http://www.uoc.gr/
[Σπουδές  →  Υποστήριξη Σπουδών  → Φοιτητική Μέριμνα  → Σίτιση, Στέγαση, ..]

Σημείωση: οι πρωτοετείς μπορούν να κάνουν αίτηση για δωρεάν σίτιση/στέγαση μόνο μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο Τμήμα και την παραλαβή των κωδικών τους, σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν από το γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας.

 

Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών
 
Στο Πανεπιστήμιό μας λειτουργεί από το 2003 το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών, που σκοπό έχει, μεταξύ άλλων, την ψυχολογική υποστήριξη των φοιτητών/τριών του Ιδρύματος καθώς και τη στήριξη των φοιτητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Περισσότερες πληροφορίες για τη λειτουργία του θα βρείτε στην ιστοσελίδα
http://skf.uoc.gr/
 
Θα θέλαμε, επίσης, να σας επισημάνουμε και τα εξής:
Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου ορίζεται από το Τμήμα ένας ακαδημαϊκός σύμβουλος για κάθε φοιτητή/τρια. Μπορείτε να απευθύνεστε σε εκείνον/η για συμβουλές και καθοδήγηση για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τις σπουδές σας.
 
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διαβάστε προσεκτικά τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος. Θα ενημερωθείτε μεταξύ άλλων για τα προσφερόμενα μαθήματα, τις προϋποθέσεις απόκτησης πτυχίου, τον τρόπο υπολογισμού του Μέσου Όρου βαθμολογίας, τις δυνατότητες βελτίωσης βαθμολογίας, και το Πρότυπο Πρόγραμμα Σπουδών. Εκεί θα βρείτε και απαντήσεις για διάφορα άλλα θέματα που πιθανόν να σας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια των σπουδών σας.     
Ο Οδηγός Σπουδών είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα κάθε Τμήματος.

Όσον αφορά στη λειτουργία της Γραμματείας, σημειώστε ότι:

§  Οι αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικών γίνονται κυρίως ηλεκτρονικά μέσω Student Web. Τα πιστοποιητικά τα παραλαμβάνετε από τη Γραμματεία την επόμενη εργάσιμη μέρα. Δεν γίνεται ηλεκτρονική αποστολή πιστοποιητικών.

§  Σε μεγάλο βαθμό η επικοινωνία της Γραμματείας με τους φοιτητές του Τμήματος γίνεται μέσω e-mail. Είναι σημαντικό να ελέγχετε συχνά την θυρίδα σας στο mail .Έχετε υπόψη σας ότι στα μηνύματα που φτάνουν στη θυρίδα της Γραμματείας, δεν είναι αυτόματη η αναγνώριση της ταυτότητας του αποστολέα, ακόμα και όταν η διεύθυνσή του είναι στην ηλεκτρονική διεύθυνση του κάθε τμήματος .Για τον λόγο αυτόν  κρίνεται απαραίτητο, κάθε φορά που θα απευθύνεστε στη Γραμματεία μέσω e-mail, να αναφέρετε το όνομα σας.


Για τη διαδικασία αξιολόγησης των μαθημάτων που θα παρακολουθήσετε κατά  τη διάρκεια των σπουδών σας, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μονάδας Διασφάλισης της Ποιότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΜΟ.ΔΙ.Π. Π.Κ.) (https://www.modip.uoc.gr/el/content/assesment).


Είμαστε στη διάθεση σας για οτιδήποτε χρειαστείτε. Καλή αρχή!