Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης λειτουργεί από το 1984.

 

Πρόεδρος:

Ελένη Βασιλάκη

Αναπλ. Καθηγήτρια

 

Αναπληρωτής Πρόεδρος:

Κωνσταντίνος Τζανάκης,

Καθηγητής

 

Γραμματεία:

fax: 28310-77596

e-mail:gramptde@edc.uoc.gr

τηλ: 28310-77594

τηλ: 28310-77595

τηλ: 28310-77634

Διεύθυνση:

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης,

Πανεπιστήμιο Κρήτης,

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου,

Ρέθυμνο, Κρήτη,

Τ.Κ. 74100, Ελλάδα

 

Ιστοσελίδα:http://www.edc.uoc.gr/ptde/

 

Χάρτης

 

Σπουδές


Προπτυχιακές

Πτυχίο τετραετούς φοίτησης (8 εξάμηνα σπουδών). Ειδικότητα στις θεματικές περιοχές ενός από του πέντε Τομείς.

Μεταπτυχιακές

 

 

 

Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 2ετούς διάρκειας και Διδακτορικό Πρόγραμμα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στις   Επιστήμες της Αγωγής

 

Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης Κρήτης

Τομείς

- Τομέας Θεωρίας και Κοινωνιολογίας της Παιδείας

- Τομέας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας και Μεθοδολογίας της Έρευνας

- Τομέας Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Διδακτικής Μεθοδολογίας και    Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

- Τομέας Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

- Τομέας Θετικών Επιστημών

Εργαστήρια  

Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών : με δύο επιμέρους

  μονάδες.

- Το Εργαστήριο Φυσικής- Χημείας και

- Το Εργαστήριο Πληροφορικής

- Εργαστήριο Μελέτης Γλώσσας και Λογοτεχνίας στην Εκπαίδευση

- Εργαστήριο Οπτικοακουστικών Μέσων  

-(Εργαστήριο Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας της Εκπαίδευσης και του Διδασκαλικού Επαγγέλματος)

Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ)

 

 

 

 

 

Α.ΔΙ.Π. Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

  

(Εργαστήριο Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας της Εκπαίδευσης και του Διδασκαλικού Επαγγέλματος)