Πρόγραμμα Erasmus+ 2017/2018
Κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης
Φοιτητές/Καθηγητές/Προσωπικό με ειδικές ανάγκες

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δυνατότητες πρόσθετης χρηματοδότησης παρέχονται στα άτομα με ειδικές ανάγκες, με σκοπό την ενσωμάτωσή τους σε όλες τις δραστηριότητες του προγράμματος, και ιδιαίτερα στην εκπαίδευση.

Ακολουθούν οι σχετικές αιτήσεις καθώς και η σχετική νομοθεσία :

  1. Αίτηση εξερχόμενων φοιτητών
  2. Αίτηση εξερχόμενων Καθηγητών/Υπαλλήλων
  3. Αίτηση εισερχόμενων φοιτητών
  4. Αίτηση εισερχόμενων Καθηγητών/Υπαλλήλων
  5. ΦΕΚ Αναπηρίες (17.09.2013)
  6. ΦΕΚ Ν. 4452/15-2-17

ΠΡΟΣΟΧΗ

  • H ικανοποίηση των αιτήσεων δεν είναι αυτόματη, αλλά εξαρτάται από το συνολικό αριθμό των αιτήσεων που θα δεχτεί η Εθνική Μονάδα και από το διαθέσιμο κονδύλιο χρηματοδότησης που έχει δεσμευτεί για το σκοπό αυτό.
  • Ακόμα και αν μια αίτηση γίνει δεκτή, η χρηματοδότηση που θα εγκριθεί ενδέχεται να είναι πολύ μικρότερη από την αιτηθείσα.
  • Μετά την επιστροφή τους, οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να υποβάλουν στο Πανεπιστήμιο Κρήτης οικονομικό απολογισμό για την πρόσθετη εγκριθείσα χρηματοδότηση (οι δαπάνες καλύπτονται από παραστατικά, όπως τιμολόγια ή αποδείξεις, που θα έχουν εκδοθεί στα στοιχεία του Ειδικού Λογαριασμού του Πανεπιστημίου Κρήτης).

Για περαιτέρω πληρoφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα κατά τόπους Τμήματα Διεθνών Σχέσεων σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο.

Για τις υπηρεσίες που παρέχει το Ιδρυμα στους φοιτητές με αναπηρία, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα του Συμβουλευτικού Κέντρου στο: http://skf.uoc.gr/amea/main.html

 

 

Κονσόλα Αποσφαλάτωσης του Joomla!

Συνεδρία

Πληροφορίες Προφίλ

Χρήση Μνήμης

Ερωτήματα Βάσης Δεδομένων