Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Εκδηλώσεων Ρέθυμνο

 

 • Τηλέφωνο:   28310-77965
 • Fax:            28310-77964
 • E-mail:        publicrel@admin.uoc

 

Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων Ηράκλειο

Εύη Κορτσιδάκη, Αναπλ. Προϊσταμένη του Τμήματος Διεθνών και Δημοσίων

Σχέσεων, Ηράκλειο

 • Τηλέφωνο:   2810-394797
 • Fax:            2810-394876
 • E-mail:        intreloff@med.uoc.gr

Παναγιώτα Διαμάντη,  Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων στο Ηράκλειο

 • Τηλέφωνο:   2810-393229
 • Fax:            2810-393228
 • E-mail:        diamanti@admin.uoc.gr

Ειρήνη Ρογδάκη,  Διεθνείς & Δημόσιες Σχέσεις

 • Τηλέφωνο:   2810-394890
 • Fax:            2810-394876
 • E-mail:        rogdaki@rector.uoc.gr