Τρίτη, Μαρτίου 19, 2019

Επιλογή Γλώσσας

DJ-MegaMenu

Διοργάνωση και Συμμετοχή Διημερίδας Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

Οι Διημερίδες  των Τμημάτων και  Γραφείων Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων των Ελληνικών Α.Ε.Ι. διοργανώνονται από ένα Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και της Κύπρου μια φορά το χρόνο. Σκοπός των συναντήσεων είναι η αλληλοενημέρωση και η αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ των Τμημάτων, η καταγραφή των αναγκών των Τμημάτων, η καλύτερη επικοινωνιακή σύνδεση των Πανεπιστημίων με το κοινό, η αξιόπιστη πληροφόρηση ως προς τα προγράμματα σπουδών για την καλύτερη απορρόφηση των προγραμμάτων του Κοινοτικού Πλαισίου, η παρακολούθηση των εξελίξεων και η παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών από τους υπαλλήλους των Τμημάτων με σκοπό την υιοθέτηση κοινών κανόνων προβολής και λειτουργίας του ερευνητικού και κοινωνικού έργου των ελληνικών Α.Ε.Ι.

 

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης συμμετέχει ενεργά στις παραπάνω Διημερίδες. Έχει διοργανώσει με εξαιρετική επιτυχία και ιδιαίτερη μεγάλη συμμετοχή, την  3η Διημερίδα, που πραγματοποιήθηκε στις 19-21 Μαΐου 2000 και την 18η Διημερίδα, που πραγματοποιήθηκε στις 25-26 Ιουνίου 2015 στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, στο Ρέθυμνο.

 Διημερίδες Τμημάτων και Γραφείων Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων των Ελληνικών Α.Ε.Ι. ανά έτος:

 

 

© 2018 Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστημίου Κρήτης, Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Σύνδεση χρήστη
Υποστήριξη MiSUoC ΚΠ/Μηχανογράφηση Πανεπιστήμιο Κρήτης