Τετάρτη, Μαρτίου 20, 2019

Επιλογή Γλώσσας

DJ-MegaMenu

Σύνδεση με την κοινωνία

 

H σύνδεση µε την τοπική κοινωνία αλλά και µε όλη την Κρήτη αποτελεί θεµελιώδους σηµασίας για το Πανεπιστήµιο Κρήτης από την ίδρυση του έως και σήµερα. Η τοπική κοινωνία αποτέλεσε τη βάση για την ίδρυση και τη δηµιουργία του Πανεπιστηµίου Κρήτης και για αυτό το Πανεπιστήµιο Κρήτης µέσα από τις δραστηριότητες του προσπαθεί να συνεχίσει αυτή τη σχέση µεταξύ τους αλλά και να δηµιουργήσει νέους δεσµούς.

Το Πανεπιστήµιο Κρήτης έχει ανάγκη τη στήριξη από τους τοπικούς φορείς για την περαιτέρω ανάπτυξη του αλλά και το Ίδρυµα οφείλει να συνεργάζεται µε αυτούς και να προσφέρει στην τοπική κοινωνία τις γνώσεις του σε τοµείς έρευνας, τεχνολογίας και επιτευγµάτων. Το Πανεπιστήµιο Κρήτης πραγµατοποιεί και συµµετέχει σε µια σειρά από δράσεις στο Ρέθυµνο και στο Ηράκλειο, ώστε να συµβάλλει από την µια στην εξωστρέφεια του Ιδρύµατος και από την άλλη στα δρώµενα των πόλεων και µε τελικό στόχο την αποτελεσµατική και δηµιουργική προσφορά προς την κοινωνία στη διατήρηση και στη συνέχιση αυτής της αλληλεπίδρασης µε την κοινωνία. 

 

 

 

© 2018 Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστημίου Κρήτης, Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Σύνδεση χρήστη
Υποστήριξη MiSUoC ΚΠ/Μηχανογράφηση Πανεπιστήμιο Κρήτης