Διεθνείς Κατατάξεις

THE

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης κατέλαβε την πρώτη θέση ανάμεσα στα Ελληνικά Πανεπιστήμια στη κατάταξη των  Times Higher Education  (THE) για το 2018 ενώ, βρίσκεται στη 351-400 θέση των καλύτερων Πανεπιστημίων διεθνώς.

Ο THE, από τους πιο έγκυρους διεθνείς οργανισμούς κατάταξης, δραστηριοποιείται εδώ και 14 χρόνια επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον του  σε μια σειρά από διεθνώς αναγνωρισμένα πανεπιστήμια με βάση, δείκτες απόδοσης που καλύπτουν όλες τις πλευρές της αποστολής ενός σύγχρονου πανεπιστημίου- την έρευνα, την διδασκαλία, τη μεταφορά τεχνογνωσίας, και την διεθνοποίηση του.

Η σειρά  του Πανεπιστημίου Κρήτης και σε άλλες κατατάξεις του THE καθορίζεται από τους ίδιους δείκτες.

Σύμφωνα με την κατάταξη  του THE 2018/επιστημονική περιοχή, το Πανεπιστήμιο Κρήτης καταλαμβάνει διεθνώς την 151-175η θέση με το Τμήμα Ιατρικής (Clinical, pre-clinical and health) του, την 251-300η θέση με το Τμήμα Βιολογίας (Life sciences), επίσης την 251-300η θέση με το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών (Computer science) και την 301-400η με το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (Engineering & Technology).

 

THE Το Πανεπιστήμιο Κρήτης κατατάσσεται στην 58η θέση στην κατάταξη του THE, 2017 THE Young University Rankings και είναι το μόνο Ελληνικό Πανεπιστήμιο που εμφανίζεται σε αυτήν. Η κατάταξη αυτή δημιουργήθηκε εδώ και 6 χρόνια και αναφέρεται σε  νέα πανεπιστήμια διεθνώς που λειτουργούν λιγότερο από 50 χρόνια. Κάθε χρόνο, το Πανεπιστήμιο Κρήτης καταλαμβάνει σημαντικές θέσεις σε αυτήν την κατάταξη.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης βρίσκεται και στη κατάταξη Best universities in Europe 2018, καταλαμβάνοντας την 175 σειρά, πρώτο ανάμεσα στα Ελληνικά Πανεπιστήμια.  

Από το 2015 τα Ελληνικά Πανεπιστήμια συμπεριλαμβάνονται στη κατάταξη  THEs BRICS & Emerging Economies Ranking, με το Πανεπιστήμιο Κρήτης να εμφανίζεται στις  πρώτες 50 θέσεις για το 2016 και το 2017. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο δείκτη που αφορά στην επιρροή της έρευνας- με αναφορά τον αριθμό των δημοσιεύσεων- το Πανεπιστήμιο Κρήτης καταλαμβάνει τη 2 η θέση ανάμεσα στα 300 Πανεπιστήμια που συμμετέχουν.

 

us Στη κατάταξη του US News Best Global Universities 2018, που υποστηρίζεται από τον οργανισμό Thomson Reuters, το Πανεπιστήμιο κατατάσσεται στη 207 η θέση στην Ευρώπη και στη 4η  στην Ελλάδα.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, κατατάσσεται πρώτο στην Ελλάδα  στην απήχηση της έρευνας (σε σχέση με το μέγεθος του) με βάση το ποσοστό των περισσότερων αναφορών στις δημοσιεύσεις του και στην 189η θέση παγκοσμίως. Είναι αξιοσημείωτο, δεδομένης της σημασίας των διεθνών συνεργατικών δημοσιεύσεων, ότι το Πανεπιστήμιο Κρήτης κατατάσσεται στη 82η θέση παγκοσμίως για αυτόν το δείκτη απόδοσης.

 

Leiden Ranking

Η  κατάταξη   2017 CWTS Leiden Ranking  περιλαμβάνει όλα τα Πανεπιστήμια διεθνώς που έχουν πάνω από 1000 κύριες δημοσιεύσεις στο Web of Science κατά τη περίοδο 2012-2015. Με αυτό το κριτήριο, στην κατάταξη συμμετέχουν 903 Πανεπιστήμια από 53 χώρες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 2017, το Πανεπιστήμιο Κρήτης έρχεται πρώτο  μεταξύ των 7 ελληνικών ΑΕΙ που συμμετείχαν στην κατάταξη και βρίσκεται στην 211η  θέση μεταξύ των 334 Ευρωπαϊκών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.

 

qw Το Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι ανάμεσα στα 980 Πανεπιστήμια που συμμετέχουν  στη κατάταξη QS World University Rankings 2018 και κατατάσσεται μαζί με το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην 651-700 θέση και στη 3η  ανάμεσα στα 6 Ελληνικά Πανεπιστήμια που συμμετέχουν. 


 

multi Το Πανεπιστήμιο Κρήτης συμμετέχει στη κατάταξη U-MULTIRANK η οποία συγκρίνει και κατατάσσει  τις επιδόσεις των ΑΕΙ σε πέντε μεγάλους τομείς (διδασκαλία και μάθηση, περιφερειακή συνεργασία, μεταφορά γνώσης, διεθνής προσανατολισμός και έρευνα). Μέχρι σήμερα 16 από τα 19 Ελληνικά ΑΕΙ συμμετέχουν σε αυτή τη κατάταξη. Τα στοιχεία που παρατίθενται και σε αυτή τη κατάταξη  (Ready Made Rankings  tool) επιβεβαιώνουν για μια ακόμα φορά το γεγονός  ότι  η έρευνα και οι ερευνητικές συνεργασίες  αποτελούν  τα δυνατά σημεία του Πανεπιστημίου .