Παροχές υγείας

img health

Tο Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει συνάψει σύμβαση για παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας στο Ηράκλειο και το Ρέθυμνο. Ιατρός εργασίας είναι η κα Ρίτα Ζέλη. Σταδιακά όλες/όλοι οι διοικητικοί υπάλληλοι (μόνιμοι, ΙΔΑΧ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ) και τα μέλη ΔΕΠ που το επιθυμούν θα κληθούν να συναντηθούν με την ιατρό εργασίας, αφού συμπληρώσουν εμπιστευτικό ερωτηματολόγιο σχετικό με την υγεία στο χώρο εργασίας. Οι πρώτοι δικαιούχοι έχουν ήδη λάβει λεπτομερείς πληροφορίες (http://www.uoc.gr/announce/generann/6328.html).

Η ημέρα και ώρα συνάντησης κάθε εργαζόμενου με την ιατρό εργασίας θα καθορίζεται είτε με πρωτοβουλία του εργαζόμενου είτε στο μεν Ρέθυμνο μετά από τηλεφωνική επικοινωνία της κας Σοφίας Νικολακάκη (εσωτ. τηλ. 7983 ή στο snikolakaki@admin.uoc.gr) στο δε Ηράκλειο μετά από τηλεφωνική επικοινωνία της κας Κατερίνας Τσαλίμη (εσωτ. τηλ. 3200 ή στο tsalimi@admin.uoc.gr). Εργαζόμενοι που δεν επιθυμούν να συνεργαστούν με την ιατρό εργασίας θα το δηλώσουν συμπληρώνοντας υπεύθυνη δήλωση.

Οι διοικητικοί υπάλληλοι (με κάθε σχέση εργασίας) και τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο μπορούν να συνταγογραφούν φάρμακα και εξετάσεις, δωρεάν, στο Ιατρείο στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου (κάτω από το εστιατόριο) τις ημέρες και ώρες που ανακοινώνονται μηνιαίως από τα news και στην ιστοσελίδα http://www.uoc.gr/administration-structure/health-site/health-care.html. Περισσότερες πληροφορίες: κ. Σοφία Νικολακάκη (email: snikolakaki@admin.uoc.gr, τηλ. [28310-77983).

 Οι διοικητικοί υπάλληλοι (με κάθε σχέση εργασίας) και τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο μπορούν να συνταγογραφούν φάρμακα και εξετάσεις, δωρεάν, κάθε Δευτέρα 12:00 – 14:00 στο χώρο των εξωτερικών ιατρείων του ΠΑΓΝΗ (Παθολογικό Ιατρείο, γραφείο 56) με μέγιστο αριθμό εξυπηρετουμένων τους επτά ασθενείς (7). Τα ραντεβού θα κλείνονται από τη Γραμματεία των Εξωτερικών Ιατρείων, τηλ. 2810-542107/-108.