Περιγραφή Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης


Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2727/09-07-2018 το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων έχει ενδεικτικά τις εξής αρμοδιότητες:

α) Την οργάνωση, επιμέλεια και διεξαγωγή κάθε μορφής εκδηλώσεων του Ιδρύματος, όπως επετειακών εορτών, αναγορεύσεων επιτίμων διδακτόρων, τελετών απονομής υποτροφιών, εγκαινίων κ.λπ..

β) Τη διατήρηση αρχείου εκδηλώσεων και σημαντικών στιγμών του Ιδρύματος (έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό, ψηφιοποίηση, αξιοποίηση υλικού).

γ) Την οργάνωση εκδηλώσεων προβολής του Ιδρύματος και σύνδεσής του με την τοπική κοινωνία.

δ) Τη συμμετοχή στη διαμόρφωση έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού προβολής του Ιδρύματος (υλικό εκπαιδευτικών εκθέσεων, έκδοση ημερολογίου κ.λπ.).

ε) Τη συλλογή πληροφοριακού υλικού από τα Τμήματα και τη μέριμνα για την ενημέρωση των αντίστοιχων ιστοσελίδων του κεντρικού ιστοτόπου του Ιδρύματος.

στ) Τη διαχείριση της σελίδας του Πανεπιστημίου Κρήτης και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

ζ) Τη συμμετοχή στο έργο της επιτροπής εξωστρέφειας του Ιδρύματος.

η) Τις δραστηριότητες του Γραφείου Τύπου.

Θ) Τη διατήρηση και διαρκή ενημέρωση ηλεκτρονικού αρχείου διευθύνσεων φορέων  (εθιμοτυπική λίστα )και την εθιμοτυπική αλληλογραφία του ιδρύματος.