Πανεπιστημιούπολη Γάλλου

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης βρίσκεται σε δύο από τους μεγαλύτερους δήμους της Κρήτης.Στον Δήμο Ρεθύμνου, στην περιοχή του Γάλλου και στον Δήμο Ηρακλείου, στην περιοχή των Βουτών.
Έδρα του Πανεπιστημίου Κρήτης με το Ιδρυτικό Διάταγμα που δημοσιεύτηκε το 1973 ορίστηκε το Ρέθυμνο. Στο Ρέθυμνο, σε μια έκταση 1.500 στρεμμάτων στην περιοχή Γάλλου, νότια της πόλης του Ρεθύμνου και σε απόσταση 3 χιλιομέτρων, βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της Φιλοσοφικής Σχολήςτης Σχολής Επιστημών Αγωγής, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, καθώς και εκείνες της Βιβλιοθήκης, της Συγκλήτου, της Πρυτανείας και των Διοικητικών Υπηρεσιών.

 Σχεδιάγραμμα:    
 Γεω-χάρτης:  Πανεπιστημιούπολη Γάλλου - Ρέθυμνο  
Φωτογραφικό Υλικό phoca thumb l dsc3103