Το Πανεπιστήμιο Κρήτης έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στην δημιουργία ακαδημαϊκών υποδομών που άλλες αυτονομήθηκαν μερικώς ή ολικά (ΙΤΕ, ΙΘΑΒΙΚ / ΕΛΚΕΘΕ) …..και άλλες που παραμένουν οργανικό μέρος του Ιδρύματος.

Ο/Η φοιτητής/iά μας δεν «μπαίνει» σε ένα Τμήμα αλλά σε ένα ακαδημαϊκό οικοσύστημα.

 

ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΣΚΙΝΑΚΑ skinakas.physics.uoc.gr )
skinakas

Το Αστεροσκοπείο Σκίνακα αποτελεί κοινή ερευνητική εγκατάσταση του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ). Στο Αστεροσκοπείο είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν δυο τηλεσκόπια διαμέτρου 1.3 μ και 0.3 μ αντίστοιχα.

Το Αστεροσκοπείο Σκίνακα στελεχώνεται από την Ομάδα Αστροφυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ιδρύματος Τεχνολογίας & 'Ερευνας.

Το Αστεροσκοπείο βρίσκεται στο όρος Ίδη (Ψηλορείτης) στην κεντρική Κρήτη σε υψόμετρο 1750 μ. (Γεωγραφικό μήκος 240 53’ 57’’ Ανατολικά, Γεωγραφικό πλάτος 350 12’ 43’’ Βόρεια). Η απόστασή του από την πόλη του Ηρακλείου είναι 25 χλμ. σε ευθεία γραμμή, ενώ οδικώς απέχει 50 χλμ. Καθοδόν, 20 χλμ. πριν φθάσει κάποιος στο Σκίνακα, συναντά την παραδοσιακή πόλη των Ανωγείων, γνωστή για το σημαντικό της ρόλο στη νεώτερη ιστορία της Κρήτης. Βορειοδυτικά από το Αστεροσκοπείο, σε ευθεία απόσταση περίπου 6 χλμ., βρίσκεται το Ιδαίον Άνδρον, το διάσημο σπήλαιο όπου, σύμφωνα με τη μυθολογία, ανατράφηκε ο Δίας.

 

ΦΙΝΟΚΑΛΙΑ finokalia.chemistry.uoc.gr  )
finokalia

Ο περιβαλλοντικός σταθμός ατμοσφαιρικών παρατηρήσεων στο Φινοκαλιά, λειτουργεί από το 1993 από το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Χημικών Διεργασιών (ΕΠΕΧΗΔΙ) του τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ο σταθμός είναι αντιπροσωπευτικός για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και έχει προσελκύσει τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας σε θέματα σύστασης και ποιότητας της ατμόσφαιρας και μελέτης του κλίματος. Η μοναδικότητα του σταθμού αντικατοπτρίζεται στις πρωτότυπες επιστημονικές δημοσιεύσεις του, στην ανάληψη και συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα στην εκπόνηση μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών και τη συμμετοχή στα σπουδαιότερα δίκτυα περιβαλλοντικών ερευνητικών σταθμών σε διεθνές επίπεδο όπως ACTRIS, ICOS, GAW, EMEP.

   

ΠΑΓΝΗ ( pagni.gr )

PAGNI


Mε την προσπάθεια καθιέρωσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας στη χώρα μας το 1983, επιχειρήθηκε για πρώτη φορά η άρση των ανισοτήτων μεταξύ κέντρου και περιφέρειας, με την πλήρη και ισότιμη παροχή υπηρεσιών υγείας στους ΄Ελληνες πολίτες μέσα και έξω από το Νοσοκομείο, με την δυνατότητα πρόσβασης των χρηστών, την ποιοτική αναβάθμιση και την σωστότερη λειτουργία των Μονάδων υγείας.

Η άμβλυνση αυτή επιχειρήθηκε με τον Ν. 1397/83, όπου καθιερώθηκε η ανέγερση και λειτουργία νέων μονάδων - κέντρα υγείας και νέα Νοσοκομεία, για την εξειδικευμένη και υψηλού επιπέδου παροχή υπηρεσιών υγείας -δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια. Μέσα σ' αυτό το πλαίσιο στρατηγικής ανάπτυξης των υπηρεσιών υγείας εντάχθηκε και η ανέγερση και λειτουργία του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) .

Η σύμβαση κατασκευής του Νοσοκομείου κυρώθηκε με τον Νόμο 1398/7-10-83 και ανατέθηκε στην κατασκευάστρια Γερμανική εταιρεία Philipp Holzmann AG με επιβλέπουσα αρχή την Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων (ΔΕΠΑΝΟΜ). Ο γηπεδικός χώρος του Νοσοκομείου είναι περίπου 84.000 τ. μ. Ένα μέρος, 65.475 τ.μ. περίπου, έχει παραχωρηθεί η κυριότητά τους από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και τα υπόλοιπα έχουν απαλλοτριωθεί από το Υπουργείο Υγείας. Με τον παραπάνω Νόμο η κατασκευάστρια εταιρεία είχε αναλάβει να αποπερατώσει το έργο μέσα σε τριάντα πέντε (35) μήνες . Εκτός από τις κτιριολογικές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις η εταιρεία παρέδωσε το Νοσοκομείο με πλήρη ξενοδοχειακό και βιοϊατρικό εξοπλισμό.

Το συνολικό κόστος κατασκευής του Νοσοκομείου ήταν Τρία δισεκατομμύρια τετρακόσια σαράντα εκατομμύρια δραχμές (3.440.000.000).

Η συνολική κάλυψη του Νοσοκομείου ανέρχεται σε 60.837 τ.μ. και η δυναμικότητα κατά τη μελέτη κατασκευής σε 672 κλίνες .

Τα εγκαίνια έγιναν στις 21-5-89 από τον πρωθυπουργό της χώρας Ανδρέα Γ. Παπανδρέου ενώ η λειτουργία των πρώτων Εξωτερικών Ιατρείων είχε αρχίσει από 17-5-89. Ακολούθησαν τα εργαστηριακά τμήματα σταδιακά από 14-6-89 και τα νοσηλευτικά τμήματα από 21-10-89 με εξήντα (60) περίπου κρεβάτια. Από τότε μέχρι σήμερα το Νοσοκομείο βρίσκεται σε συνεχή ανοδική πορεία με την αύξηση των δραστηριοτήτων του σε όλα τα επίπεδα υγείας.

 

ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

0001.jpg0002.jpg