Αίτηση Σχολείου
1. Στοιχεία Σχολείου
2.Στοιχεία Επικοινωνίας του Υπεύθυνου Καθηγητή
3.Χρονική περίοδος επίσκεψης
4.Στοιχεία Μαθητών
5. Τμήματα Πανεπιστημίου Κρήτης (Ηράκλειο) που επιθυμείτε να επισκεφτείτε
Ο/Η Υπεύθυνος- νη Eπικοινωνίας
Επαλήθευση αιτούντος

captcha