Δημόσιες Σχέσεις Π.Κ
Διεύθυνση:
Δνση Πανεπιστημιούπολη Βουτών
Πόλη Ηράκλειο
Περιφέρ. Κρήτη
τ.κ 71409
Χώρα ΕΛΛΑΣ
Τηλέφωνο:
Τηλ. +30 2810 393229
Αποστολή μηνύματος. Όλα τα πεδία με (*) απαιτείται να είναι συμπληρωμένα.