Εθιμοτυπία

Η τήρηση του πρωτοκόλλου και του προβαδίσματος βάσει της εθιμοτυπίας είναι απαραίτητη στην διοργάνωση των επίσημων τελετών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων τηρεί λίστα εθιμοτυπίας με εκπροσώπους της πολιτικής ηγεσίας, των αρχών (εκκλησιαστικών, τοπικών, κλπ) και των φορέων. Η λίστα είναι δυναμική και ανανεώνεται διαρκώς.