Σύνοδοι Πρυτάνεων

Η Σύνοδος Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων λειτουργεί ως ένα forum ανταλλαγής απόψεων και ιδεών.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης ως προεδρεύον Ίδρυμα της Συνόδου των Πρυτάνεων και των Διοικουσών Επιτροπών των Ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Χώρας, έχει αναλάβει τη διεξαγωγή διαφόρων Συνόδων .

55η Σύνοδος Πρυτάνεων

Ημερήσια Διάταξη

Πρόγραμμα Συνόδου

  65η Σύνοδος Πρυτάνεων

 Δελτίο Τύπου- Επίσκεψη στην Κράνα

Δελτίο Τύπου - Επίσκεψη των συνοδών των Πρυτάνεων & Αντιπρυτάνεων

Πρόγραμμα εκδρομής

90η Σύνοδος Πρυτάνεων

 Δελτίο Τύπου