1ο Μεσογειακό Συνέδριο σε Πορώδη Υλικά (MEDPore23)

Διεξαγωγή
Ημερ/νίες
17/05/2023 - 19/05/2023
'
'
Τοποθεσία Ρέθυμνο, Ρέθυμνο

νακοίνωση Διεξαγωγής Διεθνούς Συνεδρίου

Το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης συν-διοργανώνει το 1ο Μεσογειακό Συνέδριο σε Πορώδη Υλικά (MEDPore23), το οποίο θα γίνει στο ξενοδοχείο Rithymna Beach το διάστημα 17-19 Μαΐου 2023.

Το συνέδριο έχει ως στόχο να συγκεντρώσει επιστήμονες που ασχολούνται με την έρευνα πορωδών υλικών που κυμαίνονται από μέταλλο-οργανικούς σκελετούς, ομοιοπολικά οργανικά πλέγματα και ζεόλιθους έως πορώδη χαλκογονίδια, άνθρακες καθώς και πολυμερή.

Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία τόσο για νέους όσο και για ώριμους επιστήμονες να παρακολουθήσουν ερευνητικά αποτελέσματα αιχμής στον τομέα των πορωδών υλικών και τις εφαρμογές τους, να παρουσιάσουν και να συζητήσουν τα πρόσφατα αποτελέσματά τους παρουσία κορυφαίων επιστημόνων του πεδίου, έχοντας ταυτόχρονα την ευκαιρία να αναπτύξουν πιθανές νέες συνεργασίες με τη διεθνή κοινότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

 https://medpore.eventsadmin.com/Home/Welcome

 

----------------------------------------------------------------------------------------

Announcement of an International Conference

The Department of Chemistry at the University of Crete, is co-organizing the 1st Mediterranean Conference on Porous Materials (MEDPore23), which will be held in Crete, May 17-19, 2023 at Rithymna Beach Hotel.

The conference aims to bring together scientists involved in porous materials research ranging from metal-organic frameworks, covalent organic frameworks and zeolites to porous chalcogenides, carbons, polymers and organic molecules.

It is an excellent opportunity for scientists from all careers stages to keep-up with cutting-edge research in the field of porous materials and their applications, present and discuss their recent results, while engaging with the international community. 

For more information, please visit: https://medpore.eventsadmin.com/Home/Welcome

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)