Τμήμα Ψυχολογίας | Εισαγωγή στις Πολυεπίπεδες Αναλύσεις στις Κοινωνικές Επιστήμες

Διεξαγωγή
Ημερ/νίες 19/06/2023 - 22/06/2023
Τοποθεσία Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο

Το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης διοργανώνει ένα εισαγωγικό εργαστήριο στις Πολυεπίπεδες Αναλύσεις (Multilevel Modeling). Οι Πολυεπίπεδες Αναλύσεις είναι μια στατιστική τεχνική η οποία λαμβάνει υπόψη της το γεγονός ότι κάποια δεδομένα είναι εμφωλευμένα (nested structure). Στις κοινωνικές επιστήμες συχνά τα δεδομένα είναι ιεραρχικά, εμφωλευμένα, ή ομαδοποιημένα λόγω της μεθόδου δειγματοληψίας (π.χ., μαθητές σε τάξεις), κάτι που παραβιάζει την προϋπόθεση της ανεξαρτησίας των μετρήσεων. Επιπλέον, συχνά τα ερευνητικά ερωτήματα άπτονται παραγόντων σε διαφορετικά επίπεδα ανάλυσης (π.χ., χαρακτηριστικά μαθητών έναντι χαρακτηριστικών τάξης ή σχολείου), το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη στην ανάλυση δεδομένων. Αυτό το 3-ήμερο εργαστήριο παρουσιάζει τις πολυεπίπεδες αναλύσεις για συγχρονικά δεδομένα, με χρήση του Mplus και του R. Κάθε μέρα θα αποτελείται από μια πρωινή διάλεξη ακολουθούμενη από ασκήσεις.


Ημερομηνία: 19-22 Ιουνίου 2023, 09:00 πμ – 3:00 μμ.

 

Τόπος: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου (με φυσική παρουσία).

 

Απευθύνεται σε: μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές/τριες, μεταδιδακτορικούς ερευνητές/τριες, διδακτικό προσωπικό.


Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 31 Μαΐου 2023


Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ακόλουθη ανακοίνωση:

 (67)
Συγχρηματοδοτούμενα Έργα (92)
 (72)
 (93)
 (71)
 (69)
 (90)
 (89)
Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (88)